Chica blir paret på slutten av året

Zampanzar Heaven´s Of Fire "Chica" vil bli paret på slutten av året. 

 

Mer informasjon om valg av hannhund kommer senere.

 

 

Vi har svært mange som venter på valp fra oss og dersom dere ønsker å komme i betraktning 

om valp så ber vi dere om å sende oss en mail med utdypende informasjon om hva dere kan

tilby en hund samt informasjon om arbeids-og boforhold etc.