Forvertavtale

Som oppdrettere er vi avhengig av å ha et visst antall hunder for å kunne opprettholde selve oppdrettet vårt. Samtidig med dette er det ikke bestandig like hensiktsmessig eller praktisk å ha alle hunder hjemme til en hver tid. I slike tilfeller er det ofte en meget god løsning å ha en forvert familie (er) til en eller flere av våre tisper som er tenkt brukt i avl.

Det å være forvert vil si at du får en tispe vi har plukket ut som kan egne seg til senere avl. Hunden vil på papiret tilhøre oss, men i praksis vil hunden vokse opp hos forvertfamilien og inngå i dennes daglige gjøremål og bli et familemedlem der. Forvertfamilen har hunden boende hos seg hele dennes levetid, men vi må ha hunden hos oss i forbindelse med valping og oppfostring av disse. Det mest vanlige er at vi inngår avtale om 2 kull før hunden overføres i forvertens navn også i papirene. I tillegg tar vi hunden med på utstillinger og stiller den ut for å få nødvendige premieringer, forverten er selvfølgelig hjertlig velkommen til å være med på dette dersom det er ønske om det!

For oss er det meget viktig at vi har et godt og nært samarbeid med forvert og det forplikter også at forvert er innstilt på å drive utstillingstrening jevnlig med hunden og det er også derfor vesentlig at vi bor i forholdsvis nærhet til hverandre.

Vi bruker NKK's avtale for forvert for å sikre begge parter mot eventuelle misforståelser.

Kontakt oss gjerne for meg informasjon om mulighet for å bli forvert hos oss!

Del denne siden